THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một trong những phương pháp được doanh nghiệp lựa chọn để có thể chấm dứt hoạt động kinh doanh đang đứng trước nhiều khó khăn không thể khắc phục. Tuy nhiên, đây là một thủ tục khá phức tạp, phải thực hiện tại nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là vấn đề quyết toán thuế, đóng mã số thuế. Hãy cùng kế toán Yến Nhi tìm hiểu rõ hơn về quy trình và thủ tục của loại hình này nhé.

Các quy định cần lưu ý khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp 

 • Trước khi quyết định giải thể, doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản vay, nợ nần và các nghĩa vụ tài sản khác. Phải giải quyết xong các quá trình tranh chấp tại Tòa án (nếu có).
 • Trước khi tiến hành nộp hồ sơ giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mà doanh nghiệp đang sở hữu và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có).
 • Việc quyết định giải thể phải được đồng ý, thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên; bởi Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày được thông qua, biên bản họp, nghị quyết, quyết định giải thể  phải được gửi lên Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, lao động trong doanh nghiệp và thông tiên sẽ được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Nếu trường hợp doanh nghiệp còn các nghĩa vụ tài chính khác chưa thanh toán thì phải gửi kèm phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Các khoản nợ trong doanh nghiệp phải được thanh toán theo thứ tự như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và những quyền lợi khác theo đúng như hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Khoản nợ thuế
 • Các khoản nợ khác.

Các thủ tục doanh nghiệp cần chuẩn bị để thực hiện giải thể:

Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì cần làm đầy đủ thủ tục đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tại cơ quan Hải quan.

Thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan Thuế.

Nếu doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp cần thực hiện thủ tục trả con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu tại cơ quan Công an .

Thực hiện thủ tục giải thể, trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các loại giấy tờ hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); 
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Sổ sách, chứng từ kế toán.

Trên đây là những thông tin quan trọng cần lưu ý khi quyết định giải thể doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tại kế toán Yến Nhi hãy liên hệ ngay để được tư vấn nhé.

Các dịch vụ tại kế toán Yến Nhi

Inte heller, invånarna i den irländska byn Ringskiddi alla som ett barn dog med havregryn, de samlade skrotmetall och packar köpa cialis sverige gamla kvinnor över vägen, om i sin mogna ålder, uppfyllde Santa Claus drömmen om genomförandet av vars implementering Han drömde all den rädda och förnuftiga människans mänsklighet, – lägg dem i en gåva evig erektion!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *