Tái Cấp Vốn Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khó Khăn

thông tư

Đây là nội dung tại Thông tư 10/2021/TT-NHNN ngày 21/7/2021 về tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

Theo đó, thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng.

Lãi suất tái cấp vốn:

  • Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm.
  • Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.
Tái Cấp Vốn Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khó Khăn

Thời hạn tái cấp vốn:

  • Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.
  • Thời hạn tái cấp vốn nêu trên được áp dụng đối với từng lần giải ngân theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 10/2021.
  • Thời hạn giải ngân tái cấp vốn tính từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước.

Thông tư 10/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 21/7/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *