Kế Toán Yến Nhi cung cấp dịch vụ Quyết toán thuế cuối năm trọn gói cho các doanh nghiệp

Có phải doanh nghiệp của bạn đang gặp những vấn đề sau:

⇒ Mới thành lập doanh nghiệp chưa lâu, chưa có đội ngũ nhân viên đảm nhận công việc kế toán.

 

⇒ Doanh nghiệp của bạn đang cần một kế toán viên có chuyên môn tốt, kỹ năng và kinh nghiệm để quản lý các giấy tờ liên quan đến báo cáo tài chính.

 

⇒ Bạn muốn có bộ phận kế toán để giải quyết mọi công việc liên quan đến chứng từ, sổ sách những vẫn tiết kiệm được ngân sách.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quyết toán thuế trọn gói giúp cho doanh nghiệp của bạn gồm:

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ Quyết toán Thuế cuối năm trọn gói tại Kế Toán Yến Nhi, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ những công việc như sau:
 

1. Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

2. Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao tài sản cố định.

3. Rà soát, đối chiếu tờ khai thuế với tờ khai thuế và điều chỉnh ngay khi có sai sót.

4. Sắp xếp, phân loại, hoàn thiện chứng từ trước khi làm sổ sách, báo cáo tài chính.

5. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển.

6. Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…

7. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định.

8. Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

9. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.

10. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

11. Nộp báo cáo tài chính và bàn giao hồ sơ, sổ sách kế toán cho khách hàng.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN YẾN NHI

GIẢI PHÁP ƯU VIỆT KẾ TOÁN YẾN NHI DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP